Oferta

Oferuję profesjonalną obsługę prawną dostosowaną do potrzeb Klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego.

Z dużą łatwością buduję pozytywną relację komunikacji z Klientami i ich pracownikami, zapewniając właściwe wsparcie dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Dostarczam niezbędną wiedzę dla przeprowadzenia pojedynczej transakcji, jak i dla projektów wymagających dłuższego zaangażowania w czasie.

Współpracuję z innymi profesjonalistami w dziedzinach prawa pracy i prawa podatkowego, co w połączeniu z moją specjalizacją umożliwia oferowanie kompleksowej opieki prawnej, niezbędnej do skutecznego podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zakres wsparcia

Regularna obsługa Klientów

Podmioty lecznicze i publiczne jednostki służby zdrowia

Spółki branży budowlanej i nieruchomości

przygotowanie treści umów


przygotowanie schematów i projektów przebiegu transakcji


przygotowanie strategii postępowania z kontrahentami


opiniowanie konkretnego postępowania z uwzględnieniem procesu cywilnego i procesu administracyjnego


reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi, organami administracji oraz Krajową Izbą Odwoławczą

procedury przejęć i prywatyzacji


doradztwo przy transakcjach prywatyzacyjnych


procesy związane ze zdarzeniami medycznymi

doradztwo w zakresie udziału w procedurach zamówień publicznych


opiniowanie kontraktów


doradztwo w zakresie prawnej strony komercjalizacji powierzchni handlowych

NIE POTRAFISZ OKREŚLIĆ W JAKIM ZAKRESIE POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ BEZPOŚREDNIO