Gwarancje płatnicze dla usługodawców w publicznych kontraktach – życie w luksusie część II

Posted on Posted in Uncategorized

Przedstawioną w części I racjonalność ustawodawcy można by kwestionować, gdyby wprowadzając uprzywilejowanie dostawców poprzestał jedynie na nich. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości co do swojej racjonalności ustawodawca rozszerzył więc katalog uprzywilejowanych i objął nim również podmioty świadczące usługi na podstawie umowy o podwykonawstwo.

Prawo zamówień publicznych zawiera dla usługodawców świadczących na rzecz generalnych wykonawców usługi.

Usługodawcy również mają gwarancje płatnicze, reguły są podobne.

 

I podobnie – oceniając tą regulację dostrzec trzeba rażącą dysproporcję w sytuacji prawnej podwykonawcy kontraktu prywatnego i publicznego.

Tylko podwykonawca kontraktu publicznego może czuć się bezpiecznie.

Decyzją racjonalnego ustawodawcy podwykonawca na prywatnym kontrakcie nie otrzymuje tego rodzaju wsparcia bowiem inwestor prywatny nie ponosi odpowiedzialności za wynagrodzenie usługodawcy realizującego świadczenia na jego budowie (choć tu ciekawie i nie bez racji SN I CSK 106/08).

Praktyka dowodzi, że generalni wykonawcy reagują na wprowadzanie podobnych rozwiązań dość stanowczym sprzeciwem. Najczęściej argumentując przeciwnie istniejącymi powiązaniami handlowymi ze swoimi partnerami i rozliczaniem ich w trybach innych niż miesięczne lub innych niż dotyczących jednej budowy – co uniemożliwia przedstawianie zaświadczeń o braku roszczeń od usługodawców.

 

O ile przy tym wartość rynku zamówień publicznych w roku 2015 wynosiła ponad 100 mld złotych pozostaje pozazdrościć usługodawcom w sektorze publicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *