Doświadczenie

Doradzam spółkom z branży budowlanej i nieruchomości, w szczególności w zakresie udziału w procedurach zamówień publicznych, opiniowaniu kontraktów, prawnej strony komercjalizacji powierzchni handlowych.

Specjalizuję się w procedurach przejęć podmiotów leczniczych i prywatyzacji publicznych jednostek służby zdrowia.

W ramach regularnej obsługi Klientów przygotowuję teksty umów, schematy i projekty

przebiegu transakcji, strategie postępowania z kontrahentami. Opiniuję konkretne postępowania z uwzględnieniem procesu cywilnego i procesu administracyjnego.

Reprezentowałem Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji oraz Krajową Izbą Odwoławczą.