Obsługa prawna

Klient instytucjonalny

Kompleksowa i profesjonalna obsługa prawna dla Klienta biznesowego

Klient indywidualny

Profesjonalna obsługa prawna dla Klienta indywidualnego

KOMPETENCJE

Doświadczenie zawodowe

Zakres wsparcia

Case Study

Jak tworzyć umowy?

Sprawdzone praktyki pisania umów cywilno-prawnych. Doświadczenie uczy, że przygotowanie dobrej umowy jest w istocie bardziej kwestią wyobraźni piszącego niż właściwego […]

Gwarancje płatności dostawców w zamówieniach publicznych – życie w luksusie część I

Od początku doprecyzujmy, że istotą jest życie w luksusie prawnym, nie jakimkolwiek innym i to korzystając z dobrodziejstwa racjonalnego ustawodawcy. […]

Gwarancje płatnicze dla usługodawców w publicznych kontraktach – życie w luksusie część II

Przedstawioną w części I racjonalność ustawodawcy można by kwestionować, gdyby wprowadzając uprzywilejowanie dostawców poprzestał jedynie na nich. Dla uniknięcia wszelkich […]

See all our news